ПРОДУКТИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ МАГАЗИНИ

ПРОДУКТИ ЗА ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

Гастронорма
 поликарбонат, черен

Размери: 1/1 х 100мм

арт. №: 48011100

Гастронорма
 поликарбонат, черен

Размери: 1/1 х 65мм

арт. №: 48011065

Гастронорма
 поликарбонат, черен

Размери: 1/2 x 100мм

арт. №: 48012100

Гастронорма
 поликарбонат, черен

Размери: 1/2 x 65мм

арт. №: 48012065

Гастронорма
 поликарбонат, черен

Размери: 1/3 x 100мм

арт. №: 48013100

Гастронорма
 поликарбонат, черен

Размери: 1/3 x 65мм

арт. №: 48013065

Гастронорма
 поликарбонат, черен

Размери: 1/4 x 100мм

арт. №: 48014100

Гастронорма
 поликарбонат, черен

Размери: 1/6 x 100мм

арт. №: 48016100

Гастронорма
 поликарбонат, черен

Размери: 1/6 x 65мм

арт. №: 48016065

Гастронорма капак

Прозрачен 1/1 - арт. №: 48011001

Прозрачен 1/2 - арт. №: 48012001

Прозрачен 1/3 - арт. №: 48013001

Прозрачен 1/4 - арт. №: 48014001

Прозрачен 1/6 - арт. №: 48016001